Låt dig väl smaka

Här i Västerbotten är vad vi packar för ätbart i ryggsäcken inför helgens utflykt lika viktigt, eller kanske viktigare, än aktiviteten vi står inför. Långa ljusa sommarnätter, bördig åkermark, skogslandskap och mängder av sjöar, vattendrag och hav gör Västerbotten till en guldgruva när det kommer till råvaror och det återspeglas i Västerbottningens sätt att leva. 

De lokala råvarorna dominerar menyerna och ger dig en smak av Västerbotten. Älg, ren och ripa, öring och röding, mandelpotatis och ljusugnsbröd är några av delikatesserna som gärna kryddas av myrarnas guld, hjortronet och världskändisen Västerbottensosten!